Velkommen til Osterøy Industrilag

Osterøy Industrilag stimulerer til fagleg utvikling, er engasjert i næringspolitikk og næringsutvikling, og har lagt ned stor innsats for betring av vegstandarden på Osterøy. Osterøy Industrilag er ein medlemsorganisasjon med ca. 40 medlemsbedrifter og er ein aktiv deltakar i Næringsalliansen.

Osterøy Industrilag står bak verksemda Industrikonsulenten på Osterøy som driv med næringsutvikling med m.a. råd og rettleiing for nyetableringar og råd og rettleiing for igangverande verksemder.

Litland før og etter vegutbetring

Litland_forLitland_etter

Sist oppdatert 06.04.2010