50 år jubileumsfest
Jubileumsfest_Industrilaget_067_Utsnitt_RedusertDen 14.3.2014 på Grønskaret feira 100 festdeltakarar at Osterøy Industrilag fylte 50 år. Me hadde eit rikhaldig program og ein engasjert formann både talte og song. Me fekk mange helsingar både frå gjester og m.a. tidlegare formenn. Geir Kleiveland presenterte den heilt ferske lagssoga som vart delt ut. På biletet ser me formann Lars Magen Bysheim dele ut Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste i over 30 år til sekretær Lars Mjøs. Formannen sjølv har hatt tillitsverv i 22 år og av desse heile 17 år som formann.
Sist oppdatert 24.04.2015