Nyttige lenker til verdsveven
Tal som skal visast: 
Nr. Nettlenke Treff
1   Link   kom-an.no
Din vegvisar for nyskaping i Hordaland.
2657
2   Link   Business Region Bergen
Business Region Bergen driv regional næringsutvikling, etablerersenter, profilering og marknadsføring av bergensregionen. Etablerarkursa er opne for alle i Bergensregionen inludert Osterøy.
2343
3   Link   Altinn.no
Her har det offentlege lagt ut mykje nyttig informasjon for verksemder og etablerarar.
2436
4   Link   Tekna VitAlt
Mykje nyttig informasjon og lenker for etablerarar og verksemder.
2402
5   Link   Innovasjon Noreg
Innovasjon Noreg, m.a. orientering om etablerarstipend.
2318
6   Link   Lovdata
Alle lover og føresegner. Nyttig stoff til internkontrollarbeidet.
2347
7   Link   Regjeringen.no
Storting, regjering og heile statsforvaltninga.
3178
8   Link   Norge.no
Hovudportal for offentleg informasjon
2290
9   Link   Brønnøysundregistra
2330
10   Link   Spør oss frå altinn.no
Spør oss: ein teneste med svar på mange spørsmål om skjema ved etablering og drift av næringsverksemd
2355
11   Link   SignForm
Diverse skjema, formular m.m., mellom anna offentlege skjema
2516
12   Link   etablerer.no
Eit godt kursopplegg og nyttige hjelpemiddel når du skal planlegge start av ei bedrift
2732
13   Link   Altinn
Her kan du registrere og rappoertere for ditt firma og deg sjølv.
2249
14   Link   Region Nordhordland
Osterøy kommune er medlem i Region Nordhordland som m.a. arbeider med næringsutvikling.
2806
15   Link   Purehelp
Gratis informasjon om foretak, m.a. rekneskap, eigarar, leiing og styre.
2565